COVID Melonjak, Pacu Penggunaan Teknologi Digital Meningkat